Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nedenstående beregningsformler anvendes.


Varighed og højdevinding

Points formel for varighed og højdevinding 

Pv  = (flyvetid * 150  + højdevinding * 0,4)

Hvor:

Flyvetid i decimaltimer

[h]

 

Højdevinding i meter

[m]

Beregnes som forskellen mellem det laveste punkt og det derefter  højeste punkt opnået under flyvningen uden brug af motor.


Strækflyvning

Points formel for strækflyvning

Pd =  K * D * 2 * 100 / H

Anvendes, når hastigheden er V = 0  ved distanceflyvning.

Ps =  K * ( 0,015*D – (400/D) + 12) * V * 100/ H

Anvendes ved gennemført hastighedsopgave.

 Hvor:

D =  Distancen i  [km]

Inkl. evt. sikkerhedsvendepunkt.

V = Hastigheden  D/t  [km/h]

Gælder gennemførte opgaver.

H =  Flyets handikap

Den ved sæsonstart gældende handikap liste fra Deutsche Aero Club anvendes.

K = ”Konstant” faktorFor ikke deklarerede opgaver af OLC typen0.90


For ikke deklarerede opgaver ved brug af nationale vendepunkter:

1.00


For Assigned Area Task opgaver:1.05

For deklarerede opgaver :1.15

For deklarerede FAI trekanter :1.25


AAT Opgave begrænsninger

Ved AAT opgaver må arealet ikke have en radius større end 20% af det aktuelle ben til arealets midte eller maks 20km hvad der måtte være mindst af de to.


7.3 Points der indgår i det samlede resultat
Resultaterne fra individuelle opgaver såsom varighed, højdevinding og stræk sammenlægges, uanset om de opnåede points stammer fra forskellige discipliner. Points for varighed/højdevindings kan ikke kombineres med strækpoints på den samme flyvning og kan ej heller registrerers som to selvstændige opgaver.

7.3.1 Individuel
Der medtages summen af maks. de 5 bedste flyvninger pr. pilot. Højest 3 af disse opgaver må være fløjet før d. 1 juli.

7.3.2 Klub
Der medtages de 24 flyvninger med højeste points, dog kan der maks. medtages 3 resultater pr pilot, hvoraf højest to af disse opgavermå være fløjet før d. 1 juli.

7.4 Tidsfrister
Resultaterne indberettes i SoarTask (programmet hvor opgaverne indberettes i) hurtigst muligt. For at sikre så meget åbenhed omkring resultaterne som muligt anvendes der tidsfrister. Bemærk at såfremt der er behov for at rette en given tidligere indberettet opgave har det ingen indflydelse på tidsfrister iøvrigt. Det er altså altid muligt at få en opgave ændret såfremt der er belæg for det.

7.4.1 Indberetning hurtigst muligt
Senest 8 dage efter flyvningen skal Ligachefen have modtaget opgave registreringen. Opgaver der er indberettet herefter fratrækkes 1 % pr påbegyndte dag regnet fra opgavens seneste indberetningsdag.

Såfremt en opgave ikke er blevet godkendt af pilotens konkurrenceleder indenfor 30 dage af flyvningens gennemførelse vil opgaven automatisk ikke indgå i pilotens eller klubbens pointsum. Dog vil en ellers iøvrigt gyldig flyvning automatisk indgå i resultaterne igen når pilotens konkurrenceleder efterfølgende måtte godkende opgaven.

Såfremt en opgave ikke er godkendt af pilotens konkurrenceleder efter 60 dage (eller den første weekend i oktober hvad der end måtte komme først) efter flyvningen kan opgaven herefter ikke længere benyttes og slettes derfor og kan ikke herefter optages igen.

7.4.2 Oprettelse af nye vendepunkter
Såfremt piloter ønsker at benytte vendepunkter der endnu ikke er registreret i TERMIK-Ligaen bør piloterne vælge vendepunkter der er tilpas unikke, let genkendelige fra luften, karakteristiske, uden større udstrækning og generelt ikke ligger tættere end 2-5km på eksisterende vendepunkter.

Undtaget fra afstands vurderingen er f.eks. bane ender på en flyveplads der ofte bruges i konkurrence øjemed.

Vendepunktschefen vil ud fra disse kriterier skønne hvorvidt vendepunktet kan ophøjes til at være et nationalt vendepunkt hvorved vendepunktet vil optræde ved eksport til diverse logger systemer.

Det er pilotens ansvar at gøre vendepunktschefen opmærksom på vendepunkter der bør gøres til nationale vendepunkter.

7.4.3 Vendepunkt godkendelse : Vendepunktschef
Vendepunkts chefen verificerer og godkender oprettelsen af vendepunkter i vendepunktsdatabasen ud fra den dokumentation den oprettende pilot leverer. Såfremt placeringen i forhold til beskrivelse ikke kan godkendes kan vendepunktschefen vælge at ændre på navn og beskrivelse på vendepunktet.

7.4.4 Opgave godkendelse : Konkurrenceleder
Såfremt en opgave ikke er blevet godkendt af pilotens konkurrenceleder indenfor 30 dage af flyvningens gennemførelse vil opgaven automatisk ikke indgå i pilotens eller klubbens pointsum. Dog vil en ellers iøvrigt gyldig flyvning automatisk indgå i resultaterne igen når pilotens konkurrenceleder efterfølgende måtte godkende opgaven.

7.4.5 Opgave godkendelse : Ligachef
Ligachefen godkender i den sidste ende hver enkelt opgave baseret på at en konkurrenceleder i forvejen har godkendt opgaven. Ligachefen kan dog vælge ikke at godkende opgaven såfremt der mangler åbenlyse informationer i selve opgave registreringen. Såfremt opgaven 30 dage efter flyvningen stadig ikke er godkendt af Ligachefen vil opgaven automatisk ikke indgå i pilotens eller klubbens pointsum indtil dette forhold ændrer sig.