Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jeg, eller en af mine klubkamerater har været ud og flyve og jeg vil gerne indsende log filen. 

Dette gælder såvel ensædet som tosædet flyvning.


Step-by-step guide

 1. Udlæs logfilen fra logger og vedhæft til email
 2. Fra en email adresse du har registreret til din TERMIK-Liga konto send email til log@termik-ligaen.dk
 3. Option: skriv gerne pilotens unions ID i emne feltet
  1. NB! Hvis man ind
 4. Hvis er er tale om tosædet flyvning skriv begges unions ID i emnefeltet adskilt af komma
 5. Når TERMIK-Ligaen har modtaget email modtages kort tid efter kvittering med følgende mulige svar:
  1. Alt ok: afsenderens email er kendt i TERMIK-Ligaen, piloten kunne identificeres og IGC filen kunne analyseres ok. Resultat fremgår af emailen og hjemmesiden opdateres i løbet af få minutter. Hvis der via emnefeltet er angivet et eller to UnionsID der IKKE er afsenderens UnionsID, sendes kopi af email inklusiv IGC fil til disse, såfremt der er oprettet gyldig email adresse for disse.
  2. Afsender ukendt men ok IGC fil: afsenderen er ikke kendt i TERMIK-Ligaen. Laminar beholder email'en og den tilhørende log men genererer ikke et resultat. 
   1. Laminar vil løbende prøve at finde piloten i sin database ud fra sin email. Hvis pilotens email adresse senere matcher bliver email og log fil behandlet igen.
    1. Laminar vil i emailen angive en frist for denne rettelse.
  3. Afsender kendt men ingen gyldig IGC fil: prøv igen
  4. Afsender kendt men angivet Unions ID(er) matcher ikke: Laminar antager, at der indsendes på vegne af en anden pilot(er)

 

 1. Der må kun være én IGC log fil i en email. Er der mere end én afvises email'en.
 2. Hvis man IKKE skriver sig eget eller en anden persons unions ID i emne feltet antager Laminar per default, at log filen tilhører afsenderen og der er tale om solo flyvning.
 3. Hvis man skriver to unionsID'er i emne feltet vil Laminar oprette en flyvning med piloterne i samme rækkefølge som hhv pilot og co-pilot.
 4. Som option i Laminar, kan man i pilotens profil angive det pilot navn der typisk anvendes i loggeren (der kan være bogstaver som loggeren ikke understøtter). Dette vil hjælpe Laminar med bedre at identificere piloten.


 1. Hvis pilot og co-pilot navnet i IGC filen IKKE matcher den tilhørende konto i Laminar (baseret på afsenderens email) kræver Laminar at to vidner udpeges til at bevidne flyvningen.


Kun konkurrenceledere kan indsende på vegne af andre piloter

Kun piloter der er registreret som konkurrenceledere kan indsende på vegne af andre. Dette for at begrænse undgå SPAM og misforståelser.